1

`این پدیده را ضربه قوچ می نامند

News Discuss 
چون مقداری از انرژی به کندانس تبدیل شده Ùˆ خود این کندانس نه تنها انرژی گرمایی درونی ندارد بلکه مقداری از انرژی گرمایی درون خط را نیز جذب Ù…ÛŒ کند. در صورتی Ú©Ù‡ تله ترمودینامیک بیش از اندازه بزرگ انتخاب شود، سرعت باز Ùˆ ب... https://simon3j425.estate-blog.com/21627473/در-هر-نقطه-آن-با-زمان-ثابت-بماند

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story